Yama Testi (Patch Test)

 

Yama testi, allerjik kontakt dermatit tanısında kullanılan bir testtir. Çeşitli alerjik maddeleri içeren seriler vardır: standart seri, kozmetik seri gibi. İçlerine alerjik madde konulan küçük odacıklardan oluşan flasterler tercihen sırta yapıştırılır. Bunlar 48 saat sonra çıkartılır ve testin değerlendirmesi yapılır. Hasta 48 saat banyo yapmamalıdır.